Absolutorium

Vzdělávání VOŠ je ukončeno absolutoriem. Jeho obsah a organizace jsou určeny platnými právními předpisy. Absolutorium se skládá:

  • ze zkoušky z cizího jazyka;
  • ze zkoušky z tří odborných předmětů: 1. pedagogiky, 2. předškolní pedagogiky a 3. pedagogiky volného času a zážitkové pedagogiky;
  • z obhajoby absolventské práce.

Student si vybírá téma absolventské práce z nabídky školy, případně na základě vlastního návrhu nebo aktuální potřeby praxe (např. smluvního pracoviště odborné praxe).

Zadání tématu práce a vedoucího absolventské práce potvrzuje ředitel školy na zvláštním formuláři.

Písemné zadání absolventské práce s uvedením tématu a jména vedoucího práce obdrží student nejpozději do 15. března v letním období 2. ročníku.

 

Formuláře vztahující se k absolutoriu najdete ve Formulářích.