Domov mládeže a školní jídelna

Naše škola nedisponuje ubytovacím zařízením ani školní jídelnou, sousedíme ale s Domovem mládeže a školní jídelnou Karlovy Vary, p.o., ve kterém nachází útočiště řada našich žákyň a žáků.

Více informací o Domově mládeže a školní jídelně najdete na https://www.dmkv.cz/.