ISIC

Naše škola vydává svým žákům a studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Agendu ISIC na naší škole vyřizuje MgA. Vojtěch Lőffelmann.

Průkaz slouží žákům pro vstup do budovy školy.

Jak si ISIC objednat?

Žáci 1. ročníků si mohou již během prázdnin stáhnout a vyplnit žádost o vydání průkazu ISIC (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a spolu s fotografií průkazového formátu ji poslat na adresu školy, e-mailem na vojtech.loffelmann@pedgym-kv.cz nebo odevzdat osobně při odevzdání zápisového lístku.

Poplatek ve výši 350,- Kč uhraďte, prosím, na účet školy 19-5994340257/0100 do konce června. 
Variabilní symbol = rodné číslo žáka před lomítkem 
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení žáka a studijní obor.  
Hotový průkaz vám bude vydán při nástupu do školy.

Všichni žáci 1. ročníků, kteří si o průkaz ISIC nezažádají již během školních prázdnin, tak učiní nejpozději při zahájení školního roku, tzn., že 1. září si s sebou přinesou vyplněnou žádost (popř. podepsanou zákonným zástupcem), průkazové foto a poplatek 350 Kč.

Žádost o vydání průkazu ISIC:

Žádost ISIC 2023 - 402.28 KB (pdf) Stáhnout

Revalidace

Zhruba v druhé polovině října jsou žáci 2.–4. ročníků osloveni ohledně možnosti revalidací platnosti ISIC průkazů. Revalidace je dobrovolná, slouží výhradně k čerpání výhod průkazu ISIC. Cena prodloužení platnosti průkazu je 250 Kč.

I neplatný průkaz dál funguje pro vstup do budovy školy.

Ztráta průkazu

V případě ztráty průkazu se obracejte na V. Lőffelmanna.