ISIC

Naše škola vydává svým žákům a studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Agendu ISIC na naší škole vyřizuje MgA. Vojtěch Lőffelmann.

Jak si ISIC objednat?

Žáci 1. ročníků si mohou již během prázdnin stáhnout a vyplnit žádost o vydání průkazu ISIC (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a spolu s fotografií průkazového formátu ji poslat na adresu školy, e-mailem na vojtech.loffelmann@pedgym-kv.cz nebo odevzdat osobně při odevzdání zápisového lístku.

Poplatek ve výši 350,- Kč uhraďte, prosím, na účet školy 19-5994340257/0100 do konce června. 
Variabilní symbol = rodné číslo žáka před lomítkem 
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení žáka a studijní obor.  
Hotový průkaz vám bude vydán při nástupu do školy.

Všichni žáci 1. ročníků, kteří si o průkaz ISIC nezažádají již během školních prázdnin, tak učiní nejpozději při zahájení školního roku, tzn., že 1. září si s sebou přinesou vyplněnou žádost (popř. podepsanou zákonným zástupcem), průkazové foto a poplatek 350 Kč.

Žádost o vydání průkazu ISIC:

Žádost ISIC 2023 - 402.28 KB (pdf) Stáhnout