ISIC

Naše škola vydává svým žákům a studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Agendu ISIC na naší škole vyřizuje MgA. Vojtěch Lőffelmann.

 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?
  • Funguje jako čipová karta do jídelny, na vstup do školy, k evidenci docházky a kopírování (skenování).

  • Je oficiálním průkazem žáka/studenta naší školy.

  • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu.

  • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.

  • Školní ISIC je levnější! (Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč. Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč. V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč. ISIC v on-line distribuci stojí ročně 500 Kč.)

  • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store) 

 

Pro nastupující první ročníky: Jak si ISIC objednat?

Žáci 1. ročníků si mohou stáhnout a vyplnit žádost o vydání průkazu ISIC (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a spolu s barevnou fotografií průkazového formátu ji poslat na adresu školy, e-mailem na vojtech.loffelmann@pedgym-kv.cz (do předmětu napište: ISIC), přes WhatsApp (602 521 609, uveďte obor a celé jméno žáka) či poštou nebo odevzdat osobně.

Poplatek ve výši 350,- Kč uhraďte, prosím, na účet školy 19-5994340257/0100 do konce června. 
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení žáka a studijní obor.
Variabilní symbol = rodné číslo žáka před lomítkem 
Hotový průkaz vám bude vydán při nástupu do školy.

Všichni žáci 1. ročníků, kteří si o průkaz ISIC nezažádají již během školních prázdnin, tak učiní nejpozději při zahájení školního roku, tzn., že 1. září si s sebou přinesou vyplněnou žádost (popř. podepsanou zákonným zástupcem), průkazové foto a poplatek 350 Kč.

Žádost o vydání průkazu ISIC:

Žádost ISIC 2024 - 582.36 KB (pdf) Stáhnout

Revalidace

Zhruba v druhé polovině října jsou žáci 2.–4. ročníků osloveni ohledně možnosti revalidací platnosti ISIC průkazů. Revalidace je dobrovolná, slouží výhradně k čerpání výhod průkazu ISIC. Cena prodloužení platnosti průkazu je 250 Kč.

I neplatný průkaz dál funguje pro vstup do budovy školy.

Ztráta průkazu

V případě ztráty průkazu se obracejte na V. Lőffelmanna.