Jazykové aktivity

Kvalitní jazyková výbava je v dnešní době nezbytným předpokladem úspěchu v budoucím profesním životě. Snažíme se proto u nás ve škole klást na výuku jazyků značný důraz a nabídnout našim žákům kromě běžné výuky i něco navíc.

Každoročně pořádáme jazykové olympiády a také se účastníme mezinárodní jazykové online soutěže Best in English, kde mají naši žáci možnost poměřit své jazykové znalosti s mladými lidmi z celého světa. 

Zapojujeme se do nejrůznějších jazykových projektů. Velmi oblíbeným je například mezinárodní projekt Edison, v jehož rámci naši školu už několikrát navštívili vysokoškolští studenti z nejrůznějších koutů světa a jehož cílem je pomocí prezentací seznamovat naše žáky s kulturními odlišnostmi a specifiky jednotlivých zemí.

Ve školním roce 2019/20 jsme se přihlásili do programu Fulbrightovy komise a získali na celý školní rok rodilého mluvčího jako asistenta při výuce angličtiny. Americký vysokoškolský student Colin Henry u nás nakonec bohužel kvůli coronavirové pandemii působil pouze v prvním pololetí.

Pravidelně také vyjíždíme ochutnat atmosféru anglicky mluvících zemí – každé dva roky se koná oblíbený zájezd do nejrůznějších koutů Anglie.

Od školního roku 2022/23 pořádáme pro naše studenty ve spolupráci s Cambridge Center také mezinárodní jazykové zkoušky FCE (více níže).

V pozadí nezůstávají ani další cizí jazyky, které se na naší škole vyučují v oborech Pedagogického lycea a Gymnázia. Aktuálně nabízíme výuku němčiny a ruštiny. Zájem je v současné době především o němčinu, a i zde se koná řada mimoškolních akcí, které mají žákům přinést praktickou zkušenost s jazykem.

Pravidelně vyjíždíme do sousedního Německa na vánoční trhy a velmi oblíbený je také výlet do blízkého Oberwiesenthalu.

Mezinárodní jazykové zkoušky FCE/CAE

Angličtina v současné době mladé lidi obklopuje na každém kroku. Zlepšuje se úroveň výuky na základních školách a k nám často přicházejí žáci, jejichž jazyková úroveň je už téměř na úrovni maturitní zkoušky (B1 dle SERR). Snažíme se tomuto trendu přizpůsobit, abychom i tyto žáky motivovali k dalšímu zdokonalování se v angličtině.  V roce 2022 jsme se proto stali partnerskou institucí Cambridge Center – certifikovaného centra jazykových zkoušek University of Cambridge. Tato spolupráce nám umožňuje pořádat zkoušky FCE (případně i vyšší level CAE) a přípravné „pretesty“ přímo u nás ve škole.

Co je to FCE?

FCE – First Certificate in English / B2 First – je nejrozšířenější a nejuznávanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny. Přiznává svému držiteli vyšší střední pokročilost v anglickém jazyce (B2 dle SERR). Certifikát je mezinárodně uznávaný a má časově neomezenou platnost.  Je vysoce ceněný při získávání nového zaměstnání a může žákům zvýšit i šance na přijetí na VŠ. Zároveň nahrazuje školní části maturitní zkoušky – písemnou a ústní část. Žáci, kteří FCE úspěšně složili, tedy nemusí maturovat z anglického jazyka, píší pouze didaktický test.

Více o uznávání zkoušek se dočtete na webu Cambridge English.

Podrobný popis struktury zkoušky na webu Cambridge English (v anglickém jazyce).

Školní rok 2022/23

V listopadu u nás proběhly první „pretesty“, neboli FCE nanečisto. Všichni zájemci o certifikát FCE si tak mohli vyzkoušet, zda by uspěli. Na základě toho se pak přihlásili k vlastní zkoušce, která se konala 28. 1. 2023 taktéž na půdě naší školy.

„Premiéra“ proběhla velice úspěšně, všech 30 našich žáků a žákyň u zkoušky uspělo. Šest z nich dokonce dosáhlo celkového skóre nad 90 % a byla jim tak přiznána velmi pokročilá jazyková úroveň C1.

Školní rok 2023/24

V tomto školním roce jsme u nás ve škole ve spolupráci s Cambridge Center už podruhé zorganizovali zkoušky FCE (B2 dle SERR – pokročilá úroveň Aj) a nově i CAE (C1 dle SERR – velmi pokročilá úroveň Aj). Zájemci si v listopadu mohli vyzkoušet nejprve testy na zkoušku, 20. ledna pak proběhly zkoušky „naostro“. Letos se ke zkouškám sice přihlásilo jen 14 našich žákyň převážně čtvrtých ročníků (12 ke zkoušce FCE, 2 ke zkoušce CAE), úspěšnost však byla stejně jako v loňském roce stoprocentní. Všechny kandidátky zkoušky úspěšně zvládly a splnily tak i podmínku uznání profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka.

 

Příprava na FCE

Naši žáci mají možnost se na FCE zkoušky připravovat přímo u nás ve škole. Každý týden probíhá „FCE kroužek“ určený všem zájemcům především z řad třetích a čtvrtých ročníků. Přípravu vede Mgr. Lenka Biskupová.

FCE1
FCE2
FCE3
FCE4
FCE5
FCE6