Karlovarský dívčí sbor

Historie Karlovarského dívčího sboru (KDS) začíná v roce 1965, kdy jej na Střední pedagogické škole v Karlových Varech založil profesor Mgr. Jiří Štrunc – plzeňský rodák a absolvent PF Univerzity Karlovy v oboru učitelství 3. stupně a současně také absolvent Vysoké školy pedagogické. Jiří Štrunc byl propagátorem náročné pěvecké tvorby současných skladatelů 2. poloviny 20. století a s mnoha z nich jej pojilo hluboké přátelství, zejména se Zdeňkem Lukášem a Janem Hanušem. Se sborem se pravidelně účastnil domácích i zahraničních soutěží, kde získával medailová umístění. Byl oceněn Cenou Františka Lýska a Cenou Bedřicha Smetany.

V roce 2010 převzala dívčí sbor Mgr. Lada Duspivová – absolventka SPgŠ Karlovy Vary, Pražské konzervatoře v oboru hry na klavír a dále absolventka Západočeské univerzity v Plzni v oboru sbormistrovství.

Současný život pěveckého sboru je spjatý s regionem Karlových Varů, s životem pedagogické školy a jejího zaměření. Repertoár je různorodý a proměnlivý. Sbor zpívá drobné lidové úpravy písní, cykly, historické písně, mládežnické sbory např. Milana Raichla, Emila Hradeckého, také úpravy současné populární a filmové hudby, které je oblíbeny mezi zpěvačkami, ale zejména mezi posluchači. Sbor má na repertoáru vokálně instrumentální díla jako je Česká mše vánoční nebo mírovou mši K. Jenkinse – Ozbrojený muž.

Mezi aktivity sboru patří účast na různých přehlídkách krajské i národní úrovně, festivalu pedagogických škol v Karlových Varech, pořádání vánočních koncertů, Tříkrálová zpívání, koncerty pro seniory, spolupráce s mateřskými školkami, ale také spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem při produkci velkých pódiových děl.

Smyslem práce sboru je vytvoření krásné atmosféry na koncertech a vystoupeních, radost z prožité hudby, získání motivace, schopností a dovedností pro budoucí hudebně interpretační práci s jakýmkoliv dětským kolektivem a výchova nadšeného aktivního posluchače vážné i populární hudby.