OPS

Obecně prospěšná společnost

Údaje: 
Společnost pro výchovu a vzdělání při SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p.o. – o.p.s. 
IČ: 252 39 929 
se sídlem Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka č. 34, 
bankovní spojení: 35-9711740217/0100 
e-mail: info@pedgym-kv.cz 
datová schránka: ut4fve

 

Hlavní činnosti společnosti:

  • podpora zájmové činnosti žáků školy zakladatele;
  • poskytování jednorázových prospěchových odměn žákům školy zakladatele motivujících je k dosažení co nejlepších studijních výsledků;
  • poskytování jednorázových sociálních výpomocí žákům školy zakladatele;
  • nákup učebních pomůcek pro školu zakladatele a příspěvky pro takový nákup;
  • podpora kulturních, společenských a sportovních akcí školy zakladatele;
  • poskytování příspěvků na studijní cesty žáků školy zakladatele a jejich pedagogického doprovodu;
  • poskytování příspěvků na sportovní kurzy pořádané pro žáky školy zakladatele;
  • poskytování příspěvků na nákup hygienických potřeb pro žáky školy zakladatele;
  • propagace a prezentace školy zakladatele a jejich žáků;
  • organizování akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.

 

Orgány

Ředitel: Mgr. Vít Mašek 
Správní rada: Mgr. Lukáš Trapp (předseda), Mgr. Lenka Biskupová (člen), Mgr. Šárka Kozlová (člen) 
Dozorčí rada: Ing. Radka Šafaříková (předseda),  Mgr. Jitka Mikulová (člen), Michaela Draská (člen)

Výroční zprávy