Přijímací řízení na VOŠ

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika

Délka programu: 3 roky (v 6 obdobích) v denní i dálkové formě

Vzdělávání se zaměřuje zejména na přípravu studentů k výkonu náročné práce s lidmi v edukační a sociální oblasti v rámci státních i nestátních organizací se zvláštním zřetelem na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit pedagogického pracovníka. Vzdělávací program postihuje specifickou problematiku z všeobecné oblasti vzdělání, odborné vzdělání i obecně přenositelné dovednosti. Tím vzdělávací program umožňuje připravit studenty, aby se stali nejen odborníky, ale současně i všestranně rozvinutými osobnostmi. Studenti jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život.

Profil absolventa

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci:

  1. učitele mateřské školy podle § 6 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  2. vychovatele podle § 16 odst. 1 písm. d zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  3. pedagoga volného času podle § 17 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  4. asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  5. učitele přípravné třídy základní školy podle § 8a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  6. pečující osoby v dětské skupině podle § 5 odst. 5 písm. c zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Absolvent je připravován pro svou následnou praxi případně na studium vysoké školy v podobně zaměřeném oboru.

Přijímací řízení

Záměr pro přijetí ve školním roce 2024/25 bude zveřejněn do 31. 1. 2024.

Dotazy k přijímacímu řízení směřujte na MgA. Vojtěcha Lőffelmanna, tel.: 354 224 714, 602 521 609; e-mail: vojtech.loffelmann@pedgym-kv.cz