Divadelní studio

Studio Divadla Dagmar

Studio Divadla Dagmar a Střední pedagogické školy je součástí otevřené společnosti profesionálních divadelních umělců, Divadla Dagmar, která pracuje od roku 1993. Studio vzniklo na jaře 2000 z bývalých členů Dětského studia tvořivé dramatiky, ve spojení se Střední pedagogickou školou pracuje od konce školního roku 2005/06.

Od počátku své existence je vedeno principálkou divadla Hanou Hniličkovou Frankovou, pod jejíž taktovkou vznikla řada oceněných inscenací.

V současné době se na vedení a práci s členy Studia podílí též Naďa Pajanková, Vojtěch Lőffelmann a Nikola Kostadinovová.

Pravidelná setkání probíhají každé úterý v čase 16:00–17:30 v přízemí školy v učebně dramatické výchovy, která slouží zároveň jako scéna Divadla Dagmar – Komorní scéna „U“.

Kontakty:
NP: 775 100 266
Divadlo Dagmar: divadlo.dagmar@seznam.cz
Více o divadle na: www.divadlodagmar.cz