Projekty

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 
Česko-německé setkání mládeže ve Flossenbürgu
 
Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
 
Rozvoj jazykových dovedností studentů a učitelů
 
IPo Inovace na dosah
 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
 
E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání