Studentský parlament

Studentský parlament se skládá z jednoho či dvou vybraných žáků z každé třídy. Jejich úkolem je reprezentovat třídu, zprostředkovávat informace sdělené na všech schůzkách parlamentu své třídě a aktivně se zapojovat do námi naplánovaných akcí. Zástupce třídy přichází s návrhy od svých spolužáků, které poté společně projednáváme.

Dohromady  vymýšlíme způsoby, kterými lze dny ve škole zpříjemnit a udělat zajímavými. Náplní našeho studentského parlamentu je také projednávat důležitá témata, která se týkají provozu školy.

Ke komunikaci využíváme vytvořenou skupinu v aplikaci WhatsApp. Přibližně jednou měsíčně, podle potřeby vícekrát, se v době výuky setkají zástupci osobně, aby podrobněji návrhy prodiskutovali a podpořili.

Za již úspěšně proběhlé akce považujeme např. Formální den, který jsme uspořádali na počest výročí Sametové revoluce a symbolicky společně zacinkali klíči. Den plný tajemství a strašidel aneb Halloween a tzv. Spirit Week, kdy žáci měli za úkol přijít každý den, podle naplánovaného rozvrhu, v jiném kostýmu.

Od školního roku 2023–2024 má studentský parlament i svůj Instagram.

 

Zápisy z jednání