Budova školy 2017

E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání

Název projektu: „E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání“.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0035

Datum zahájení: 2. 1. 2009

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2011

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví školních vzdělávacích programů gymnaziálního vzdělávání. Vytvoříme e-learningové kurzy (celkem 105), které pokryjí následující oblasti TV: dějiny tělesné výchovy a sportu; sportovní trénink; názvosloví tělesných cvičení; hygiena tělesné výchovy; didaktika tělesné výchovy; etika tělesné výchovy a sportu; zdravotní tělesná výchova; fyziologie tělesné zátěže; technika, pravidla a metodika vybraných pohybových činností (sportovní hry, atletika, gymnastika, plavání). E-learningové kurzy budou publikovány v e-learningovém systému Moodle. V kurzech použijeme nejnovější poznatky z oblasti TV a sportu. Kurzy budou interaktivní (budou obsahovat praktické ukázky z jednotlivých oblasti ve formě fotek a krátkých filmových sekvencí).

Cílovou skupinou jsou žáci středních škol a učitelé TV středních i základních škol.

Partnerem projektu je Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovy Vary o.p.s.

Všechny materiály jsou dostupné na moodle.pedgym-kv.cz

CD

Zpráva č. 7 – dne 27. 5. 2011 se uskutečnil druhý seminář pro učitele TV. Na tomto semináři jsme učitelům představili kurzy v téměř definitivní podobě (čekali jsme pouze na odbornou diskusi v rámci tohoto semináře). Některé připomínky byly takového charakteru, že jsme ještě některé kurzy přepracovali, případně dodělali. Na semináři jsme také představili CD se vzniklým výukovým materiálem. K CD jsme připravili metodickou příručku. CD a příručka jsou vhodným ekvivalentem k materiálu v rámci systému Moodle. Dokonce se zdá, že většina učitelů bude tuto variantu preferovat. Odpadá totiž nutnost připojení k internetu.

Zpráva č. 6 – květen 2010 – duben 2011 – tvoříme a zavádíme do výuky. Tým se připravuje na druhou konferenci pro učitele TV.

Zpráva č. 5 – dne 28. 4. 2010 se uskutečnil první seminář pro učitele TV, kde jsme představili aktivity projektu a prezentovali některé zajímavosti týkající se výuky TV. Ohlas účastníků byl veskrze pozitivní. Účastníci přišli s řadou návrhů, které zapracujeme v rámci projektu.

Zpráva č. 4 – říjen 2009 – březen 2010 – stále tvoříme a zavádíme do výuky. Připravujeme se na první seminář pro učitel TV.

Zpráva č. 3 – v průběhu července – září 2009 jsme tvořili další materiály. Jednotlivé materiály představujeme studentům v rámci výuky.

Zpráva č. 2 – v průběhu ledna – června 2009 jsme dali dohromady poměrně velké množství materiálu, začínáme tvořit jednotlivé výukové materiály.

Zpráva č. 1 – projekt začal, všichni se radujeme, nakupujeme odbornou literaturu a začínáme shromažďovat materiál, který bude sloužit jako základ pro tvorbu výukových materiálů.