Třídní schůzky

Třídní schůzky – 15. 11. 2023

Vážení rodiče, 
dovolte nám, abychom vás pozvali na pravidelné setkání rodičů žáků a učitelů naší školy.

Setkání se uskuteční ve středu 15. 11. 2023 v 16:00 v budově školy.

 

Program:

  1. Informace třídních učitelů – 16:00–16:15 (v jednotlivých třídách)
  2. Informace vyučujících – 16:15–18:00 (dle rozpisu v hale školy)

Vaše účast na setkání pomůže nám všem v plnění společného úkolu, kterým je výchova a vzdělávání Vašich dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Mgr. Bohuslav Peroutka 
ředitel školy