Třídní schůzky

Třídní schůzky – 8. 4. 2024

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na pravidelné setkání rodičů a učitelů naší školy.

Termín: pondělí 8. 4. 2024 v 16:00 v budově školy.

Program: 

1.  Informace třídních učitelů               16:00–16:15 (v jednotlivých třídách)
2.  Informace vyučujících                     16:15–18:00 (dle rozpisu v hale školy)

 

Vaše účast na setkání pomůže nám všem v plnění společného úkolu, kterým je výchova a vzdělávání Vašich dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Bohuslav Peroutka
ředitel školy