Žádost 1 a odpověď 1

Téma
Odpovědi z roku 2022 na žádosti o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Datum vyvěšení
Datum stažení
Číslo jednací
PED/652/2022
Spisový znak
1.3.1.1
Skartační znak
A10
Hlavní dokument