4.P ve stylu O. Zoubka

V prvním červnovém týdnu skončila výstava ročníkových prací výtvarníků třídy 4.P, která byla inspirována tvorbou a životem významného českého sochaře Olbrama Zoubka. Představitel tzv. nové figurace volně inspiroval dívky a Matyáše v plošné tvorbě (zastoupena je kresba a malba) a samozřejmě i v tvorbě prostorové, kdy vznikaly v průběhu pololetí 4. ročníku zajímavé a originální plastiky.

Ještě jednou oceňuji velmi osobitý a tvořivý přístup k zadanému tématu a všem přeji, ať je  inspirace neopouští i nadále. R. Pachtová

01-o-zoubek
02-o-zoubek
03-o-zoubek
04-o-zoubek
05-o-zoubek
06-o-zoubek
07-o-zoubek
08-o-zoubek
09-o-zoubek
10-o-zoubek
11-o-zoubek
12-o-zoubek
13-o-zoubek
14-o-zoubek
15-o-zoubek