Garden party 2023

Ve čtvrtek 14. 9. uspořádal náš studentský parlament první garden party pro celou školu. Program byl bohatý a plně v režii našich žáků.

1. Zahájení
2. Pasování prvních ročníků
3. Bloky dílen a vystoupení
   vystoupení – duo: Lelková, Nesvarbová; kapela: Hokus Pokus; sólo: Ulíková; duo: Bazalová, Šafářová; duo: Rattayová, Fedaková; duo: Nesvarbová, Žibrická; kapela: Beznázev; sólo: Adamová; loutkové divadlo
   dílny – fotbal, basket; tanec; gladiator; volejbal; improvizace; impro s literaturou; impro, vžití do role; výtvarné techniky; tělo v barvách; tvořivé obtisky; „socka v akci“; hudba kolem nás; duety, rozezpívání; táborové písně
4. Vystoupení
   kapela: Krysy z pajdy; sólo: Mikešová; sólo: Stachová; duo: Gläsnerová, Hoblová
5. Oficiální ukončení a navazující volný program

Během celého dne se také konala burza učebnic, k dispozici bylo i občerstvení a zpestřením byl i DJ Míša Ševčík, náš čerstvý absolvent.

Děkujeme všem čtvrtým ročníkům za pasování prváků, všem účinkujícím a vedoucím dílen. Díky patří i všem z burzy učebnic a občerstvení.

Speciální poděkování patří Lucii Marii Grohové a Gabriele Záhorcové, které celou akci připravovaly a koordinovaly.

Ještě jednou Vám všem veliký dík a těšíme se (snad) na další ročník.

Garden party 033
Garden party 001
Garden party 002
Garden party 003
Garden party 004
Garden party 005
Garden party 006
Garden party 007
Garden party 008
Garden party 009
Garden party 010
Garden party 011
Garden party 012
Garden party 013
Garden party 014
Garden party 015
Garden party 016
Garden party 017
Garden party 018
Garden party 019
Garden party 020
Garden party 021
Garden party 022
Garden party 023
Garden party 024
Garden party 025
Garden party 026
Garden party 027
Garden party 028
Garden party 029
Garden party 030
Garden party 031
Garden party 032
Garden party 034
Garden party 035
Garden party 036
Garden party 037
Garden party 038
Garden party 039
Garden party 040
Garden party 041
Garden party 042
Garden party 043
Garden party 044
Garden party 045
Garden party 046
Garden party 047
Garden party 048
Garden party 049
Garden party 050
Garden party 051
Garden party 052
Garden party 053
Garden party 054
Garden party 055
Garden party 056
Garden party 057
Garden party 058
Garden party 059
Garden party 060
Garden party 061
Garden party 062
Garden party 063
Garden party 064
Garden party 065
Garden party 066
Garden party 067
Garden party 068
Garden party 069
Garden party 070
Garden party 071
Garden party 072
Garden party 073
Garden party 074
Garden party 075
Garden party 076
Garden party 077
Garden party 078
Garden party 079
Garden party 080
Garden party 081
Garden party 082
Garden party 083
Garden party 084
Garden party 085
Garden party 086
Garden party 087
Garden party 088
Garden party 089
Garden party 090
Garden party 091
Garden party 092
Garden party 093
Garden party 094
Garden party 095
Garden party 096
Garden party 097
Garden party 098
Garden party 099
Garden party 100
Garden party 101
Garden party 102
Garden party 103
Garden party 104
Garden party 105
Garden party 106
Garden party 107
Garden party 108
Garden party 109
Garden party 110
Garden party 111
Garden party 112
Garden party 113
Garden party 114
Garden party 115
Garden party 116
Garden party 117
Garden party 118
Garden party 119
Garden party 120
Garden party 121
Garden party 122
Garden party 123
Garden party 124
Garden party 125
Garden party 126
Garden party 127
Garden party 128
Garden party 129
Garden party 130
Garden party 131
Garden party 132
Garden party 133
Garden party 134
Garden party 135
Garden party 136
Garden party 137
Garden party 138
Garden party 139
Garden party 140
Garden party 141
Garden party 142
Garden party 143
Garden party 144
Garden party 145
Garden party 146
Garden party 147
Garden party 148
Garden party 149
Garden party 150
Garden party 151
Garden party 152
Garden party 153
Garden party 154
Garden party 155
Garden party 156
Garden party 157
Garden party 158
Garden party 159
Garden party 160
Garden party 161
Garden party 162
Garden party 163