Ilustrační testy a ilustrační zkoušky (z TEV, HUV)

 

 

14. 1. 2024 BUDE spuštěno přihlašování k:

  • ILUSTRAČNÍM TESTŮM z matematiky a z českého jazyka;
  • ILUSTRAČNÍ ZKOUŠCE z tělesné zdatnosti pro obor GYMNÁZIUM (sportovní úbor s sebou);
  • ILUSTRAČNÍ ZKOUŠCE z hudebních dovedností pro obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA.

Přihlašovací  formulář: bude aktivní od 14. 1. 2024 zde

Kapacita je omezená. Po naplnění kapacity bude formulář uzavřen.

 

Informace k ilustračním testům a zkouškám vizte níže.