Pedagogická poema 2024

56. ročník Pedagogické poemy proběhne od 11. do 13. listopadu 2024 v Karlových Varech.

Pedagogická poema (PP) je přehlídkou v přednesu prózy nebo poezie; ve čtení a v improvizovaném vyprávění žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí. Každá škola vysílá na národní přehlídku 1–3 žáky (vždy maximálně 1 do každé disciplíny) a pedagogický dozor (maximálně 1 pedagoga; s výjimkou pořádající školy a školy pořádající PP v dalším roce).

Vyhlašovatelem PP je Asociace středních pedagogických školy ČR a pořádající střední pedagogická škola. Zodpovědným za uskutečnění národní přehlídky je konkrétní pedagogická škola určená Asociací středních pedagogických škol ČR, v letošním roce jsme to my.

 

Rychlé odkazy:

Aktuálně k Poemě
Pedagogická poema bude!
 

Organizační informace

Cílové skupiny

Pro PP 2024 jsou cílovými skupinami:

  • mladší školní věk;
  • střední škola.

Disciplíny

Jednotlivé disciplíny jsou již tradičně:

  • přednes;
  • čtení;
  • improvizované vyprávění.

Školní kola

Školní kola probíhají plně v kompetenci zúčastněných škol.

Na národní přehlídku (v tomto případě do Karlových Varů) následně škola vysílá po jednom žákovi za kategorii. (Maximálně tedy 3 žáky.)

Přihlášky

Zúčastněným školám dorazí informace k přihlašování ve druhém zvacím dopise (během září).

Deadline sběru přihlášek je 10. října 2024 12:00

Kontaktní osoba

MgA. Naděžda Pajanková
e-mail: nadezda.pajankova@pedgym-kv.cz

Akci finančně podpořil Karlovarský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.