Důležité

Opravné zkoušky

Termíny opravných zkoušek: 29. a 30. 8. 2023

Žák bude skládat opravnou zkoušku z učiva 2. pololetí školního roku 2022/2023 předmětu, z kterého byl klasifikován nedostatečně.

Žák může skládat opravnou zkoušku, pokud má dokončenou klasifikaci za 2. pololetí.