PMZ 4PAB VVS 4

PMZ 4.PA a PB – výtvarná výchova

Ve dnech 15. a 16. května proběhly praktické maturitní zkoušky specialistek výtvarná výchova. Výsledky byly velmi zdařilé, děkuji všem dívkám za jejich práci a velmi pěkné obhajoby.

J. Haladová

PMZ 4.PA a PB – výtvarná výchova