Člověk v tísni

Podpora vzdělávání s Člověkem v tísni

Ve čtvrtek 2. 11. pořádala organizace Člověk v tísni setkání určené pro dobrovolníky a partnery zapojené do programu Podpora vzdělávání. Naši žáci se do tohoto programu zapojují dlouhodobě. Aktuálně tak dobrovolníci z řad našich žáků poskytují individuální doučování

Setkání se konalo ve tuhnickém Dizajnparku. Ústředním motivem setkání bylo sdílení zkušeností dobrovolníků, nabídka dalších možností vzdělávání, či poskytování materiálů k podpoře vzděláváni, nebo i řešení toho, jaké prostory jsou vhodné k doučování a daly by se využit.

Krom toho mohli všichni účastníci využít workshopy, které si připravily pracovnice Člověka v tísni, vyrobit si drobnou památku nebo si prohlédnout výstavu obrazů, oděvů a dalších výrobků.

Setkání dobrovolníků ČvT 01
Setkání dobrovolníků ČvT 03
Setkání dobrovolníků ČvT 02