Povinné přílohy k přihlášce na SŠ

Uvedené informace najdete také na stránce k přijímacímu řízení.

 

Pro obor GYMNÁZIUM (75-41-K/41)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy.

 

Pro obor PEDAGOGICKÉ LYCEUM (78-42-M/03)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy;
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Pro obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy;
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;
3. prohlášení o logopedické péči.

 

Pro obor SOCIÁLNÍ ČINNOST (75-41-M/01)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy;
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Formuláře najdete také v Tiskopisech pro přijímací řízení SŠ.