VOŠ

Pozvánky k přijímacímu řízení na VOŠ

Dne 4. 6. byly prostřednictvím České pošty odeslány pozvánky a informace k 1. kolu přijímacího řízení a s ním souvisejícího ústního pohovoru. Jak bylo avizováno, přijímací zkouška se bude konat 19. 6. 2024. (Uchazečům, kteří podali přihlášku prostřednictvím datové schránky, byla pozvánka odeslána datovou schránkou.)

V pozvánce najdete podrobné informace a přesný čas pohovoru. Doporučujeme přijít s předstihem cca 20 min.

V případě dotazů se obracejte na MgA. Vojtěcha Lőffelmanna – vojtech.loffelmann@pedgym-kv.cz. (Některé dotazy jsou zodpovězeny na stránce přijímacího řízení v sekci FAQ.)