SPGŠ a policie

SPgŠ pomáhá a chrání

V Centru zdraví a bezpečí pomáhali naši žáci hned na dvou akcích příslušníkům Policie ČR. V pondělí 19. 6. se 2.L zapojila do Sportovního dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem a pomáhala tak žákům základních škol. (Více na webu MP Karlovy Vary.) Třídy 1.PA, 1.PB, 2.PA a 2.PB pak pomáhaly dětem z mateřských škol s bezpečností na komunikacích. (Více na webu MP KV.) Děkujeme, že jsme mohli být u toho.