Logo školy

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlásil volby do školské rady na období 2024–2027.

Datum voleb bylo stanoveno na 10. 6. 2024. Do žákovské a pedagogické kurie jsou voleni dva zástupci prostřednictvím systému Bakaláři (Ankety).

Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

Podrobnosti k hlasování přijdou voličům prostřednictvím systému Bakaláři 6.–7. června.