Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení VOŠ – 1. kolo NÁHRADNÍ termín

Výsledky přijímacího řízení na vyšší odbornou školu obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – 1. kolo (náhradní termín) najdete v přiloženém dokumentu.

 

Rozhodnutí o přijetí přijatých uchazečů bude možno vyzvednout v sekretariátu školy od 24. 6. 2024. (Neposílá se.)

Rozhodnutí o nepřijetí si může uchazeč převzít osobně do 25. 6. 2024 v sekretariátu školy. Nepřevzatá rozhodnutí o nepřijetí budou dne 26. 6. 2024 odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně datovou schránkou.